Julhälsning från ordförande Tomas Andersson

Idag den 21:e december är det som bekant den mörkaste dagen på året, men samtidigt dagen när ljuset kommer tillbaka. Utan att glömma alla de som har haft ett besvärligt 2020 med sorg, sjukdom eller förlorad inkomst, väljer jag att blicka framåt.

Efter det senaste årets expansiva tillväxt oavsett vilket nyckeltal man tittar på – aktiva spelare, spelade timmar, föreningar och banor/anläggningar – kan vi konstatera att pandemin till trots är vi alla del av en enorm folkrörelse. Samtidigt som det är enormt spännande och roligt medför den snabba tillväxten utmaningar.

I ett längre perspektiv tror jag att en viss mån av konsolidering vore tacksamt. Föreningar – existerande som nya – måste ges förutsättningar att utöka sin verksamhet för att ge fler möjligheten att spela padel på ekonomiskt gynnsammare villkor. Ett medlemskap i RF är härvid helt avgörande.

Det kommer också krävas ett ännu större engagemang från förbundet för att tillmötesgå den ökade efterfrågan på barn & ungdomssatsningar, utbildning och tävling. Ambitionen för 2021 är att utöka organisationen och samtidigt decentralisera den i regioner för att komma närmare våra medlemsföreningar.

Fram till för en vecka sedan hade vi som målsättning att komma igång med ett nationellt seriespel i början på 2021. Dessa planer får nu modifieras. Hur och i vilket format vi kan genomföra SPT:n ligger också kvar på ritbordet.

Med dessa ord vill jag å förbundets vägnar skicka vår Julhälsning till er alla och hoppas på ett friskt, positivt och ljust 2021 med många nya padelminnen.

Tomas Andersson, Ordförande