Därför satsar vi på streaming

Intresset för svensk padel är stort och det är givetvis roligt. Därför är det också viktigt att försöka göra sporten än mer tillgänglig. Den Svenska Padeltouren (SPT) lockar idag de allra bästa svenska spelarna till varje deltävling. Det finns till och med ett intresse att delta från internationella spelare, bland annat så spelar ju Yangas, den spanske junior världmästaren på SPT-touren. Självfallet vill Svenska Padelförbundet att publiken också ska få ta del av dessa tävlingar som håller hög nivå. 

Svenska Padelförbundets uppgift är att utveckla svensk padel. Fokus då är att göra det som är bäst för padeln och inte gynna enskilda aktörer. Röster har höjts gällande att förbundet kommer döda intresset för padeln genom att ta betalt för sändningar.  Vi är av den uppfattningen att intresset för padeln kommer fortsätta växa.

Coronapandemin har i grunden påverkat Svenska Padelförbundets ekonomi mycket negativt. Inkomstförlusterna är stora och många sponsorer och partners har valt att inte vara med och finansiera padeln. Full förståeligt, om än tråkigt. Det i kombination med att SPT inte får ta in publik har försämrat läget än mer.  

Efterfrågan efter att få titta på padeln via streaming är relativt stort. För att sändningarna ska hålla hög kvalité har Svenska Padelförbundet gjort en upphandling av sändningarna för höstens SPT och SM. Fokus i upphandlingen har varit kvalité, förmåga att kunna garantera att sändningarna når ut samt att rättigheterna ägs av förbundet. Det fanns ett tiotal intressenter, men till slut var det ett fåtal som kan leverera enligt de höga kvalitetskraven förbundet har. 

Precis som nämnts i branschmedia så kostar det att streama. Särskilt om kvaliteten ska vara hög. Förbundet har dessutom haft än högre krav för att tittarna ska få bästa möjliga sändningar. Tidigare sändningar har haft problem och därför har förbundet dragit lärdomar av det.

Ska det då kosta att titta på SPT sändningarna? Först och främst kan förbundet konstatera att i dagsläget finns det ingen sponsor eller partner som är beredd att bära den kostnaden så att det blir gratis för tittarna. Om det ändrar sig så kommer givetvis förbundet ta ny ställning till frågan. Förbundet har inte heller resurser för själva att kunna ta kostnaderna för streamingen. 

Rent principiellt kan man ändå fundera över detta med kravet på att sändningarna ska vara gratis. Idag finns det nästan ingen elitidrott som det är gratis att titta på. Av det enkla skälet att det kostar att arrangera elitidrottsevenemang. Allt fler är dessutom beredda att betala per evenemang man tittar på. Ett sätt ett själv kunna välja vilken tävling, oavsett idrott, man vill titta på. Vill man som tittare ha hög kvalité får man i de flesta fall betala för att ta del av sändningarna.

För oss är detta dock inte en principiell fråga. Det handlar rent praktiskt om att dels få igång riktigt bra sändningar och dels hitta en finansiering av sändningarna. Idag saknas det som sagt villiga sponsorer som kan tänka sig ta kostnaden. Ändras de förutsättningarna är vi öppna för att hitta andra lösningar för tittarna. 

Padelförbundets bedriver ingen kommersiell verksamhet. Vår uppgift är att främja och utveckla svensk padel. Det gör vi nu när tittarna kan få ta del av SPT-tävlingarna via bra streaming med hög kvalité. Det om något kommer öka intresset för svensk padel. 

 

Calle Åkesson, verksamhetschef, Svenska Padelförbundet
Kent Persson, kommunikationsansvarig, Svenska Padelförbundet