Uppdaterad info om förbundets satsning på tränarutbildning

Vi vill informera om att vi håller på att ta fram en helt ny tränarutbildning. Detta meddelade vi redan i höstas med ambitionen att vara klara innan jul men den har nu senarelagts av olika anledningar och beräknas istället vara klar någon gång under våren. Vi vet att det finns ett stort behov ute hos klubbarna och eftersom utbildning är ett av våra prioriterade områden så vi jobbar med frågan så fort vi kan.

Vi hoppas nu att alla som vill utbilda sig har förståelse för situationen och tålamod ett litet tag till, vi är övertygade om att utbildningarna kommer bli ett lyft och skapa den effekt vi önskar när det gäller spelarutbildning.

Se ovan hur upplägget ser ut. Det är fortfarande ett arbetsmaterial så det kan komma att förändras.

Tanken är att Grundutbildningen är insteget till utbildningsprogrammet. Efter den kursen kan man välja inriktning beroende på vilket område man vill verka inom, som barn- och ungdomstränare eller för seniorer. Grundutbildningen och det första steget i vardera spår är öppet för alla, i de andra stegen genomförs en certifiering för att kvalitetssäkra nivån på kursdeltagarna.

Utöver de padelspecifika kurserna så kommer man också kunna välja fördjupade utbildningar för att öka sin kompetens och förståelse inom områden som går in i tränarrollen. Grundutbildningen beräknas att starta under våren och BU-B och S-D under hösten.

Utbildningsprogrammet är en långsiktig satsning som vi beräknar kommer ta 3-4 år att göra klart.

Partners i satsningen är Wilson, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.

 

Är ni intresserade av att stötta satsningen så kontakta
Partneransvarig Calle Åkesson,
0731-83 98 54 eller calle@svenskpadel.se