Externa tourer

Externa tourer 

Svenska Padelförbundets domarkommitté ser positivt på att tillsätta domare och bistå med hjälp och kunskap på övriga arrangemang utanför förbundets tävlingar. Våra tidigare uppdrag som domare har varit på tourer och tävlingar som FIP Gold, Euro Finans Invitational, SVT Utmanarmötet, Studio Padel m.m. En fast prislista för domare finns hos domarkommittén för att försäkra om att inga uppdrag betalar mindre än andra.

För frågor och kontakt kring domare för externa tourer kontakta
Martin Glenvik 0708-805 590 | martinglenvik@icloud.com

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se