Olämpligt uppförande och ackumulerade varningar

Uppförande och bestraffning Swedish Padel Tour & Swedish Padel League

SPT – Swedish Padel Tour

  • CUPRA SPT
  • SPT Challenger
  • SPT Veteran
  • SPT Future

Varningar ackumuleras inom varje enskild tour.

SPL – Swedish Padel League

  • SPL samtliga divisioner och slutspel

Varningar ackumuleras inom hela seriespelet (samtliga divisioner och slutspel/klubblags- SM).

Poängstraffskala

1. Vid första tillfället en spelare/par, under tävling, bryter mot gällande regler, utdöms en varning.

2. Vid andra tillfället en spelare/par, under tävling, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt poängförlust (motståndarna tilldöms en poäng).

3. Vid tredje tillfället en spelare/par, under tävling, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt paret diskvalificeras från tävlingen.

Den spelare i paret som ådrar sig varning enligt ovan bestraffningsskala får varningarna ackumulerade under pågående tour / seriespel.


Grov förseelse

Domare/matchövervakare har vid grova förseelser möjlighet att redan vid en första förseelse diskvalificera spelare/par. De får då inte slutföra matchen och diskvalificeras även från deltagande i annan klass under samma tävling. Vid sådan förseelse skickas en rapport till disciplinkommittén. Disciplinkommittén kan utdöma tillrättavisning/böter/avstängningsstraff baserat på 14 Kap RF:s stadgar.


Coach

Domare/matchövervakare har rätt att varna en coach som uppträder olämpligt. Vid andra förseelsen under en och samma match diskvalificeras coachen och måste lämna spelområdet.


Ackumulerade varningar

Efter 4 varningar under pågående Tour kommer spelaren notifieras att om spelaren tilldöms ytterligare varning kommer spelaren bestraffas med avstängning nästkommande deltävling/final i Swedish Padel Tour.

En spelare, som bestraffats enligt ovanstående får nästa notifiering redan efter nästkommande två (2) varningar, om spelare tilldöms ytterligare varning kommer spelaren bestraffas med avstängning nästkommande tävling i Swedish Padel Tour.

Alla varningar gäller under pågående Tour inklusive eventuellt finalspel.

CUPRA SPT och SPT Challenger räknas som en och samma tour, varningar som tilldelas i de båda tourerna ackumuleras.


Överklagan

Överklagan gällande avstängning enligt Tävlingsbestämmelser ställs till Svenska Padelförbundets styrelse. Styrelsens beslut kan överklagas till RIN enligt 15:2

Överklagan gällande bestraffning från disciplinkommittén ställs till Riksidrottsförbundet.

___________________________________________________________________________

Svenska Padelförbundets Disciplinkommitté

Vid frågor gällande olämpligt uppförande och ackumulerade varningar kontakta Mats Harich, ordf. Domarkommittén, mats.harich@svenskpadel.se