Olämpligt uppförande och ackumulerade varningar

Olämpligt uppförande

1. Vid första tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning.

2. Vid andra tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt poängförlust (motståndarna tilldöms en poäng).

3. Vid tredje tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt paret diskvalificeras från tävlingen.

Om en mycket grov förseelse sker, fysisk eller verbal, kan domaren/matchövervakaren redan vid första förseelsen, diskvalificera spelare/par, de får då inte slutföra matchen och diskvalificeras även från annan klass under samma tävling. En coach som uppträder olämpligt kan vid första förseelsen varnas och vid andra förseelsen diskvalificeras coachen och måste lämna spelområdet.

Efter 4 varningar under kalenderår går ärende till Svenska Padelförbundets Disciplinkommitté och lämpligt straff utdöms. Lämpligt straff kan vara avstängning, längden på avstängningen kan variera beroende på hur allvarliga respektive förseelse har varit.

Svenska Padelförbundets Disicplinkommitté

Vid frågor gällande olämpligt uppförande och ackumulerade varningar kontakta Mats Harich, ordf. Domarkommittén, mats.harich@svenskpadel.se