Svenska Padelförbundets Elitläger för ungdom

Svenska Padelförbundet genomför ett Elitläger för ungdomar den 26-27 maj i Jönköping. Lägret är en möjlighet för spelare inom elitinriktad idrott att få mer kunskap och erfarenhet kring vad som krävs för att prestera på en hög nivå. Lägret kommer även vara en av flera uttagningsgrundande aktiviteter som bevakas inför uttagningen av ungdomslandslaget.

Helgen kommer bland annat att innehålla spelövningar, föreläsningar, gemenskap och matchspel. Till lägret kommer åtta spelare i varje ålderskategori (F14, P14, F16, P16, F18 och P18) att bli inbjuden att delta. Ansvariga ledare för lägret är ungdomslandslagets förbundskaptener. Föreläsare och andra gäster planeras även delta. Spelare som blir inbjuda till lägret får ett personlig meddelande senast den 11 maj via den mejladress som är kopplat till det personliga RankedIn-kontot.

Lägret inleds på fredagskvällen och avslutas på lördagens seneftermiddag. Lägret är avgiftsfritt där måltider, logi och övriga omkostnader ingår. Resa till och från lägret bekostas av deltagare. Mer information ges vid inbjudan till deltagare.

Väl mött!