Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Inom det Svenska Padelförbundet finns det två nivåer av domare nationellt, dessa är Förbundsdomare och Klubbdomare.

För att bli godkänd Förbundsdomare krävs ett aktivt deltagande och godkänt resultat på ett skriftligt teoretiskt samt ett praktiskt prov där man utvärderas som överdomare och matchdomare.

Planerade utbildningar

Kontakta ansvarige för utbildningar i domarkommittén
Hawler Rabun 0733-175 391 | hawler@svenskpadel.se

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se