Svenska Padelförbundet upphandlar Padelbollar och kläder 2023-2025

Nu upphandlar vi padelbollar och kläder till Svenska Padelförbundet för 2023-2025!

De nuvarande avtalen på bollar och kläder går ut till årsskiftet.

Vill du och ditt företag ha upphandlingsunderlagen?

Mejla: partner@svenskpadel.se