Nya restriktioner från FHM och RF gällande från 2021-12-23 

Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har idag gått ut med nya restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Utifrån gällande situation så behöver idrottsrörelsen och Svensk padel anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att återigen få bukt på smittspridningen. 

Detta innebär att mycket av tävlingsverksamheten ställs in. Inledningsvis till och med den 16 jan 2022. Alla sanktionerade tävlingar under Svenska Padelförbundets regi, föreningsdrivna samt alla övriga planerade tävlingar av andra aktörer ska ställas in för att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Svenska Padelförbundets tolkning av RF´s restriktioner: 

Läger, tävlingar och större sammankomster 

Föreningar och privata/kommersiella aktörer ska avstå från att ordna eller delta i läger, turneringar eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka mindre lokala aktiviteter, träningar, matcher och endagstävlingar av typen liga- eller seriespel, americanos eller motsvarande kan dock genomföras. 

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. 

Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder. 

Förebyggande smittskyddsåtgärder: 

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) eller träning inomhus ska: 

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,  
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,  
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,  
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,  
  • säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och  
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  

Det är viktigt att alla inom Svensk padel tar ansvar och följer restriktionerna. Vi önskar att alla respekterar det under denna period så hoppas vi att vi kan komma i gång med ordinarie verksamhet så fort som möjligt. 

Vid frågor kontakta  

Calle Åkesson 

Verksamhetschef 

Svenska Padelförbundet