Tävlingsverksamhet är inte tillåtet

Svenska Padelförbundet prioriterar främst tryggheten och säkerheten för spelare, tränare och funktionärer i vår verksamhet. Vi följer noggrant vad som händer med utvecklingen av pandemin, regionalt och nationellt samt de beslut myndigheter tar gällande restriktioner.

På förekommen anledning vill vi vara tydliga med att med de gällande råd som tagits innebär det bland annat att alla ska avstå från att delta i tävlingsverksamhet, med undantag för de som ägnar sig åt yrkesmässig idrott. Det gäller även lokalt arrangerade tävlingar och ligaspel som nu en del startar upp. Det är inte tillåtet.

För säsongen 2021 fram till den 30/6 gäller därmed följande:

  • Inga sanktionerade tävlingar genomförs.
  • För SPT genomförs inga deltävlingar för B-klasser samt juniorklasserna.
  • För SPT A-klasserna är genomförs tävlingarna med ett starkt begränsat startfält. Genomförandet sker på tryggt sätt för spelarna, ledarna och funktionärerna.
  • Rankingen ”fryses” under 1/1-30/6 2021

Det innebär att Svenska Padelförbundet ger den tydliga rekommendationen till de lokala hallägare och föreningarna att tävlingsverksamhet ska inte genomföras. Den rekommendationen gäller även icke sanktionerade tävlingar. I begreppet tävlingar ingår även lokala ligor och seriespel m.m.

Det innebär att inget tävlingsspel skall genomföras. Vi utgår ifrån att samtliga hallägare, föreningar och arrangörer följer dessa rekommendationer och att ligaspel inte startas upp innan restriktionerna ändrats.

Besluten gäller tills den 30/6, men kan ändras om myndigheternas restriktioner ändras.

För Svenska Padelförbundet går trygghet och säkerheten först. Att vi under nuvarande läge inte kan genomföra tävlingar är kortsiktigt givetvis tråkigt. Men svensk padel behöver ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar nu att alla i hela padelsverige tar sitt ansvar och följer de restriktioner och råd som myndigheterna ger. Att avstå att spela padeltävlingar är en liten uppoffring för att medverka till att människors hälsa sätts först och att smittspridningen kan bromsas.