Förbättrat stöd till press och media 

I takt med att padeln i Sverige växer så ökar det mediala intresset för padeln och Svenska Padelförbundet. Det är i grunden glädjande att media vill rapportera mer om svensk padel.

För att möta det ökade intresset så förändrar nu Svenska Padelförbundet sitt arbetssätt. För att snabbare och bättre kunna svara media så har Svenska Padelförbundet utsett Kent Persson som ansvarig för press och media.

Det innebär att alla förfrågningar om intervjuer eller underlag går via Kent Persson. Syftet med detta är att vi ska kunna ge media bättre och snabbare service samt stöd i att få kontakt med rätt personer inom förbundet.

Kent Persson nås via: