Stort intresse för att spela SPT!

Intresset för att få spela SPT är glädjande nog mycket stort och intresset gäller alla klasser. Tyvärr innebär det att alla som vill spela inte kommer in i tävlingarna då deltagarantalet är begränsat. Svenska Padelförbundet har fått många frågor om vad som gäller och därför försöker vi förtydliga hur läget är.

Utmaningen för arrangörerna idag är naturligtvis Corona som begränsar hur många som får vara i spelområdet. Det gör att arrangörerna riskerar att tappa sidointäkter i form av försäljning av mat, dryck och annat. Läget gör också att det är betydligt svårare att hitta sponsorer till tävlingarna.

När det gäller klasserna så gäller våra tävlingsbestämmelser, och det går att läsa mer om det här: https://svenskpadel.se/tavling/swedish-padel-tour/

Arrangörerna har sedan en flexibilitet att utöka både deltagarantalet och antalet klasser. Men återigen, situationen runt Corona gör det svårt att hitta former för att ha hur stora tävlingar som helst. Såväl ekonomi som Corona-restriktioner gör att tävlingarna genomförs på bästa tänkbara sätt utifrån förutsättningarna. Vi får helt enkelt be alla om förståelse och tålamod.

Framåt kommer Svenska Padelförbundet se över hur SPT ska arrangeras för att ge fler möjligheten att spela. Det kan handla om att ta bort plate för seniorklasserna och införa poolspel för juniorerna. Allt för att ge fler chansen att få tävla. SPT riktar sig till de bästa i Sverige och många vill spela. Det gör att alla inte kommer kunna få en plats.

Därför är det väldigt viktigt att vi får fler lokala och regionala tävlingar som genomförs med förbundets sanktion. På så sätt kommer fler få möjligheten att tävla och vinna rankingpoäng. Så förbundet uppmanar fler föreningar att arrangera sanktionerade tävlingar.