Tävlingar kan börja 15/6.

Det är med stor glädje vi kan konstatera att det från den 15/6 är möjlighet att starta upp tävlingsverksamheten. Vi kommer skyndsamt att uppdatera och återkomma med en tävlingskalender för sommaren och hösten.

Viktigt är dock att även om vi kommer igång med tävlingsverksamheten så behöver vi fortsätta följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att tävlingar behöver begränsas deltagarmässigt samt genomföras utan publik. Viktigt är att vi tillsammans säkerställer att tävlingar kan genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt för alla inblandade.

Vi välkomnar att föreningarna kommer igång med sina sanktionerade tävlingar, där sen i år även C-klass är rankinggrundad. Förbundet svarar gärna på frågor och ger råd på hur man kan genomföra tävlingar på ett tryggt sätt.

Förbundet kommer återkomma snarast med mer information och hur tävlingar kan genomföras. Förbundet kommer prioritera prioritera SPT, SM och klubblags-SM. Och vår ambition är att komma igång med SPT redan under sensommaren.

Vi är många som ser fram emot att tävlingsverksamheten kommer igång igen. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar så att vi kan genomföra tävlingar och samtidigt ta ansvar för hälsa och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.