Pressmeddelande Novy

Förbundet har i dagarna nåtts av beskedet att vår ordförande Novy Karlsson har drabbats av utbrändhet och kommer vara sjukskriven tills vidare. Novy har i samband med detta avsagt sig sitt uppdrag som ordförande för att kunna fokusera på sitt tillfrisknande.

Per Carlsson (vice ordf) övertar omedelbart Novys plats plats som ordförande fram till nästa årsmöte 2020. Vid frågor i ärendet når ni honom på per.carlsson@svenskpadel.se. Vi vill understryka att det är viktigt att Novy får lugn och ro och att alla frågor går till Per.

Vi vill tacka Novy för det fantastiska arbete han har gjort i förbundet och för att han har bidragit till att utveckla svensk padel.

Vi hoppas på ett snabbt tillfrisknande och hoppas på att få se honom på padelbanan igen snart.

// Styrelsen

 

(English version)

Press Release Novy

The federation has been informed that our chairman Novy Karlsson has been burnt out and will be on away until further notice. Novy has resigned as chairman to be able to focus on his recovery.

Per Carlsson (vice-chairman) will immediately take over Novy’s place as chairman until the next annual meeting in 2020. If you have any questions, you can reach him at per.carlsson@svenskpadel.se. We want to say that it is important that Novy gets peace and quiet and that all questions go to Per.

We would like to thank Novy for the fantastic work he’s done in the federation and for his contribution to the development of the Swedish Padel.

We hope for a quick recovery and like to see him on the padel court soon.

// Board