Arrangera SPT

Vad ska man tänka på när man arrangerar en SPT?

  • Tänk på att det finns en reservlista som alla som anmält sig till måste förhålla sig till.
  • Skriv att tiderna kan komma att förändras.
  • Man måste själv som arrangör stänga anmälan.
  • Man får anmäla sig i högst 2 klasser (men ej i samma ranking).
  • Man får inte anmäla sig till flera klasser i samma ranking. En del anmäler sig både till A och B för att ”vara säker”, vilket ställer till det för oss. Dom kommer placeras i rätt klass efteråt.
  • Minst 4 par i en klass för att genomföra den (SPT).
  • Spelarna måste betala när lottningen är gjort och man ställer in (vare sig det är sjukdom eller avhopp) om man inte får en ersättare. Detta för att arrangören inte ska drabbas. Arrangören sköter detta med berörda spelare.
  • Avsluta inte turneringen efter att den är över. Tävlingsorganisationen måste in och justera i rankingen.