Alla inlägg av Svenska Padelförbundet

Nu kan föreningar söka bidrag via RF

Information om Riksidrottsförbundets projektstöd "IF barn- och ungdomsidrott". Ni som är medlemsförening i Svenska Padelförbundet har nu möjlighet att ansökan om bidrag inom nedan redovisade områden: Uppstart och rekrytering Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer Utbildning via förbundet Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi ...

Forskning om padelskador på Sahlgrenska – deltagare efterfrågas!

Ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal gör en kartläggning av skadeförekomst, undersökning av funktionsförmåga hos friska och skadade samt utvärdering av prediktorer hos patienter som ådragit sig en muskuloskeletal skada under padelspel. Det har kliniskt noterats att förekomsten av akuta hälsenebristningar i samband med sporten padel har ökat det senaste året. Målet är att finna ...

Föreningar: Dags att nominera nya ledamöter till Svenska Padelförbundets styrelse

Svenska Padelförbundets valberedning har haft samtal med sittande styrelse och informerar nedan om vilka som avböjt eller ställer sig positiva till nominering för ny mandatperiod. Svenska Padelförbundets styrelse kommer inför 2022 behöva kompletteras med tre nya personer utöver de tre ledamöter som har ställt sig positiva till nominering för en ny mandatperiod. Valberedningen söker ambitiösa ...

Nya restriktioner från FHM och RF gällande från 2022-01-12

Nya restriktioner från FHM och RF gällande från 2022-01-12 Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har gått ut med förlängning och tillägg av restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Utifrån gällande situation så behöver idrottsrörelsen och Svensk padel anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att återigen få bukt på smittspridningen. Detta innebär att mycket av tävlingsverksamheten ...

SPT Final 2021 – här hittar ni spelschema & resultat

Finalen i CUPRA Swedish Padel Tour 2021 presenteras av Swetex. I helgen gör Sveriges åtta bästa dam- och herrparen upp i Swedish Padel Tour Masters final i Västerås. Här uppdateras resultatet löpande: Rankedin Draws Här ser ni spelschemat med tider: Rankedin Timetable Här ser ni matcherna: Padel Television Arrangör: Every Padel Club Anläggning: Every Padel ...