Anmäl er till höstens grundutbildningar

Padelförbundet vill kunna erbjuda förbundets föreningar tränarutbildning i världsklass. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare, för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling.

Nedan finner du de kurser som är inplanerade och öppna för anmälan. Klicka på respektive länk för anmälan. För att kunna anmäla dig till en kurs skall du vara medlem i en till Svenska Padelförbundet ansluten förening.
Föreningen skall godkänna och göra din anmälan till kursen.
Du kan inte göra en anmälan utan att ha ett godkännande från din förening.

Möjlighet finns att få utbildningsavgiften subventionerad, går att till och med 30 september 2022.
Läs mer här, ansökan gör ni i Idrottonline.

Grundutbildningen (steg 1) är insteget till utbildningsprogrammet. Efter den kursen kan man välja inriktning beroende på vilket område man vill verka inom, som barn- och ungdomstränare eller för seniorer. Grundutbildningen och det första steget inom barn- och ungdom är öppna för alla, i de andra stegen genomförs en certifiering för att kvalitetssäkra nivån på kursdeltagarna.

Utöver de padelspecifika kurserna så kommer man också kunna välja fördjupade utbildningar för att öka sin kompetens och förståelse inom områden som går in i tränarrollen. Grundutbildningarna startade under hösten 2020, dock blev de inställda till följd av Covid-19. Grundutbildningarna upptogs igen i mindre grupper under våren 2021 då 3 utbildningar genomfördes och ytterligare kurser genomfördes under hösten 2021.

Utbildningsprogrammet är en långsiktig satsning som vi beräknar kommer ta 4-6 år att göra klart.

Partners i satsningen är Wilson, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.

Utbildningsansvarig:
Jens Grafström
jens@svenskpadel.se
+46 70-733 88 03