Skolor och föreningar; Välkomna till informationsträff om NIU & RIG padel

Idrottsgymnasium kan ansöka om specialidrott padel och vi på förbundet ger vårt godkännande innan ansökan skickas in till Skolverket.

Vi bjuder nu in föreningar och skolor/idrottsgymnasium som vill ansöka om specialidrott (padel) för att informera om processen.

 

Inbjudan till informationsträff NIU & RIG Padel

Svenska Padelförbundet bjuder härmed in intresserade föreningar och skolor till informationsträff gällande kommande ansökningsperiod för NIU & RIG

Mötet genomförs digital den 17 november 2021, klockan 19:00-20:00

 

Agenda för mötet, med reservation för eventuella justeringar:

  1. Förbundet hälsar välkomna och inleder med en kort presentation
  2. Nuläge – vad gör förbundet idag? information om pågående arbete
  3. Tidplan – på kort och lång sikt
  4. Ansökningar – vem och vilka kan ansöka? När ska ansökan vara förbundet till handa? När får man besked om förbundets tillstyrkan?
  5. Framtida arbete – vad förväntas av en intressent respektive förbundet framgent?
  6. Övriga frågor?

Anmälan till informationsträffen skall vara förbundet tillhanda före den 15 november.
Anmälan sker via bekräftelse till emilia@svenskpadel.se

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor.

Varmt välkomna!


NIU=nationellt idrottsutbildning
RIG=regional idrottsutbildning