Förtydligande av tävlingsregler för juniortävlingarna

I takt med att restriktionerna minskas så kan nu tävlingar för junior arrangeras i större utsträckning. Det välkomnas. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att så många juniorer som möjligt ska få tävla under hösten 2021 förtydligas nu tävlingsreglerna och det gäller för tävlingarna hösten 2021 med start från 17/8.

SPT-Future

På SPT-Future får man enbart tävla i en klass och det i den klassen man tillhör. Hur stora klasserna blir i tävlingarna beror på förutsättningarna arrangören har. Antalet deltagare är emellan 4 till 16 lag per klass.

SM

På SM får man enbart tävla i en klass och det i den klassen man tillhör. Antalet deltagande lag är max 32 lag per klass.

SPT-challenger, juniorklasserna samt övriga sanktionerade juniorklasser

På SPT-challenger junior samt övriga sanktionerade tävlingar för juniorer får man tävla i flera klasser om utrymme finns. Den klassen man tillhör får man rankingpoäng för. Spelar man i annan klass än den man tillhör får man inte rankingpoäng.

Hur stora klasserna blir i tävlingarna beror på förutsättningarna arrangören har. Antalet deltagare är emellan 4 till 32 lag per klass.

Spelformer kan variera för att passa antal anmälda deltagare, tex utslagsturnering med plate eller gruppspel. 2 matcher skall garanteras på ungdomstävlingar.

Förbundet jobbar under hösten med att förtydliga tävlingsbestämmelser över lag samt kunna publicera ett tävlingsschema i god tid inför 2022.