Riktlinjer för tävlingsverksamhet från 1/6

Svenska Padelförbundet prioriterar främst tryggheten och säkerheten för spelare, tränare och funktionärer i vår verksamhet. Vi följer noggrant vad som händer med utvecklingen av pandemin, regionalt och nationellt samt de beslut myndigheter tar gällande restriktioner.

Från 1/6 förändras restriktionerna och möjligheter till att i mindre omfattning kunna genomföra tävlingar ges.

Detta gäller från den 1:a juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Svenska Padelförbundets riktlinjer för tävlingsverksamhet:

 • Tävlingar ska i huvudsak genomföras utomhus
 • Sanktionerade tävlingar kan genomföras med begränsade startfält
 • SPT A-klasserna kan genomföras med ett fortsatt begränsat startfält.
 • SPT Challenger (B-klass) kan genomföras med begränsat startfält
 • För SPT Future (juniorer) kan genomföras med begränsat startfält
 • Rankingen öppnas från 1/6
 • Liga/Seriespel kan genomföras under förutsättning att riskbedömning görs och att smittskyddsåtgärder vidtas

Riktlinjerna för antalet deltagare/begränsat startfält är:

Riktlinjerna gäller all tävlingsverksamhet för vuxna och juniorer

 • Inomhus, 16 spelare/ 8 lag per klass max två klasser per tillfälle
 • Utomhus, 16 spelare/ 8 lag per klass max fyra klasser per tillfälle alternativt 32 spelare/16 lag per klass max två klasser per tillfälle

Dispens kan ges för juniortävlingar med fler klasser beroende på förutsättningarna.

Detta förutsätter att det bara är de aktivt tävlande som befinner inom tävlingsområdet. Övriga måste lämna området.

Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.

För Svenska Padelförbundet går trygghet och säkerheten först. Att vi nu kan börja genomföra tävlingar i mindre omfattning kräver fortsatt ansvarstagande. Det är viktigt att alla i hela padelsverige tar sitt ansvar och följer de restriktioner och råd som myndigheterna ger.

Riktlinjerna uppdaterade den 11/6