Tävlingsbestämmelser som gäller fr o m nu

För att få igång tävlingar på ett bättre sätt har vi beslutat att redan dra igång med detta:


Lagets snittpoäng räknas

Vi suddar lite ut gränsdragningen i klasserna (så länge det inte ligger någon klass ovanför).

Så här funkar det:

Anmälan till klasser så är det LAGETS poäng som räknas.

  • Om en B-tävlingen inte har en A-klass får du och din partners snittpoäng inte vara högre än Klass B.
    T ex, om 100 poäng är högsta för Klass B. Du har 140 poäng och din partner har 40 poäng. Er snittpoäng är då 90 och ni får spela B-klass.
  • Om en C-tävlingen inte har en B-klass får du och din partners snittpoäng inte vara högre än Klass C.
    T ex, om 15 poäng är högsta för Klass C. Du har 24 poäng och din partner har 4 poäng. Er snittpoäng är då 14 och ni får spela C-klass.

Vi ändrar klassindelningen för Herrar

Den nya indelningen blir:

Elit: 1-20
A: 21-60
B: 61-160
C: 161-400
D: 401-


Skapa ”konkurrerande” tävlingar

Vi öppnar upp för att man kan ha flera tävlingar i samma region. Även att man får anordna fritt antal tävlingar. Så länge dom sanktionerade tävlingarna är tillgängliga för alla.

Men tävlingar kommer ej att få sanktionsansökan godkänd om den krockar med en WPT- (i Sverige), SM- eller SPT-tävling, och regions- eller landslagsträffar. Detta gäller endast A-klasser.


Wildcard i SPT

I SPT gäller följande. 2 wc delas ut av förbundet i A. Sen delas ⅛-del av samtliga platser ut i en klass i dialog med arrangerande klubb där förbundet har beslutanderätt. Exempel: 32 platser=4 wc, 16=2, 8=1 etc. Vi förstår att arrangerande klubb vill ge några chansen. Men dom måste uppfylla förbundets kriterier.