Skapa juniorklasser är utan kostnad 2020

Vi vill även främja tävlingsspelandet för juniorerna och att dom ska komma med på rankingen. Så kan nu klubbarna skapa sanktionerade tävlingar utan kostnad under hela 2020. Observera att om ni har t ex B-, A- eller veteran-klass så kostar det som vanligt (men ni kan även lägga till C-klass som även den är utan kostnad).
Att ställa upp i tävlingen så måste juniorspelaren betala tävlingslicens.

Tävlingen måste gå anordnas via Rankedin.