INFORMATION OM CORONAVIRUS

12 mars 2020, kl 22.28

Svenska Padelförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande. Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd.

I dagsläget är det inte aktuellt att ställa in några Padelturneringar i Sverige. Saker o ting kan snabbt förändras och vi följer löpande vad som händer i vår omvärld, och står beredda att fatta nya beslut när så är nödvändigt.

Folkhälsomyndigheten för en dialog med regeringen vad gäller eventuella begränsningar av större folksamlingar – exempelvis när det gäller idrottsevenemang har man satt en gräns på 500 pers. Svenska Padelförbundet följer och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar.

För utövare:

  • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
  • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
  • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

För föreningar:

  • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
  • Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen

Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.