Veteran-VM i padel i Las Vegas 28/3-2/4 2022

Sverige har med kort varsel fått en inbjudan att delta med dam- och herrlag i det Veteran-VM som blev uppskjutet hösten 2021. Mästerskapet spelas i Las Vegas, USA den 28 mars - 2 april 2022 och arrangeras av FIP (Internationella Padelförbundet). Då det är kort om tid och det har varit begränsat tävlande under denna ...

Nya restriktioner från FHM och RF gällande från 2022-01-26

Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har idag gått ut med förlängning och tillägg av restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Utifrån gällande situation så behöver idrottsrörelsen och Svensk padel anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att återigen få bukt på smittspridningen. Detta innebär att mycket av tävlingsverksamheten fortsatt ställs in, i nuläget till och med ...

Nu kan föreningar söka bidrag via RF

Information om Riksidrottsförbundets projektstöd "IF barn- och ungdomsidrott". Ni som är medlemsförening i Svenska Padelförbundet har nu möjlighet att ansökan om bidrag inom nedan redovisade områden: Uppstart och rekrytering Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer Utbildning via förbundet Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi ...

Forskning om padelskador på Sahlgrenska – deltagare efterfrågas!

Ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal gör en kartläggning av skadeförekomst, undersökning av funktionsförmåga hos friska och skadade samt utvärdering av prediktorer hos patienter som ådragit sig en muskuloskeletal skada under padelspel. Det har kliniskt noterats att förekomsten av akuta hälsenebristningar i samband med sporten padel har ökat det senaste året. Målet är att finna ...

Föreningar: Dags att nominera nya ledamöter till Svenska Padelförbundets styrelse

Svenska Padelförbundets valberedning har haft samtal med sittande styrelse och informerar nedan om vilka som avböjt eller ställer sig positiva till nominering för ny mandatperiod. Svenska Padelförbundets styrelse kommer inför 2022 behöva kompletteras med tre nya personer utöver de tre ledamöter som har ställt sig positiva till nominering för en ny mandatperiod. Valberedningen söker ambitiösa ...