Covid-19 – Restriktioner

Från och med den 14 juni 2020 har Folkhälsomyndigheten ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär att idrottstävlingar, matcher och cuper är tillåtna utan publik, dam och herr i alla åldrar. Dock så måste bestämmelserna i ordningslagen om max 50 deltagare vistas samtidigt följas och föreningar eller andra arrangörer måste även fortsättningsvis vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.  

Detta innebär att det inte får finnas publik vid tävlingar som är sanktionerade av Svenska PadelförbundetUnder tävling så får maximalt 50 personer vistas inom avgränsat tävlingsområde samtidigt och tävlingarna skall hållas utomhus om möjligt. Vidare skall arrangörer av tävlingar, sanktionerade av Svenska Padelförbundet, se till att både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Svenska Padelförbundets säkerhetsåtgärder för tävlingar och matcher följs under tävlingen. 

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt för tävlingar och matcher

 • Kom till tävlingen enbart om du är frisk.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning.  
 • Ombyte sker på annan plats före och efter matcherna. 
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
 • Hosta och nys i armvecket 
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, handtvätt med tvål och rinnande vatten och tillgång till handsprit på strategiska platser. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen. 
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer). 
 • Se till att tillräckliga utrymmen finns för att undvika trängsel. 

Svenska Padelförbundets säkerhetsåtgärder vid tävlingar och matcher 

Material 
 • Bollarna är nya och förpackningarna öppnas på plats 
 • Använd egna handdukar som ej får delas 
Spelet 
 • Maximera avståndet mellan spelarna 
 • Taktiksnack mellan spelarna ska ske på minst 2 meters avstånd 
 • Inga handskakningar eller annan fysisk kontakt sker mellan spelare 
 • Vid sidbyte går lagen ut med minst två meters avstånd mellan spelarna 
Uppförande 
 • Det är inte tillåtet att spotta eller snyta sig i match/spelområdet 
 • Det är inte tillåtet att torka delar av kroppen mot glasrutor eller annan del av banan 
 • Det är inte tillåtet att ta ut snus med fingrarna 
Övrigt 
 • Markera klart och tydligt vad som är tävlingsområdet 
 • Markera i marken avståndsmarkeringar på 2 meter där det kan bli köbildning eller andra samlingar 
 • Om hallen är trång så kan instruktioner behövas att man bara får vistas i hallen en viss tid innan och efter match 
 • Går det att dela av hallen i olika tävlingsområden och använda olika ingångar för att säkerställa restriktionerna?