Kategori: Padelförbundet

Idag släpps restriktionerna.

Idag släpper restriktionerna. Fritt fram att spela & tävla alla igen. Det finns heller inte längre några begränsningar för idrottsevenemang vad gäller maxantal som publik eller krav på vaccinationsbevis eller avstånd. Fast om du är sjuk: stanna hemma förstås.

Chans att utbilda fler tränare; två utbildningstillfällen i mars 2022

Padelförbundet vill kunna erbjuda förbundets föreningar tränarutbildning i världsklass. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare, för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling. Anmälan är nu öppen till 2 grundkurser under mars månad, region Väst och Syd.Inom kort kommer även ...

Nu kan föreningar söka bidrag via RF

Information om Riksidrottsförbundets projektstöd "IF barn- och ungdomsidrott". Ni som är medlemsförening i Svenska Padelförbundet har nu möjlighet att ansökan om bidrag inom nedan redovisade områden: Uppstart och rekrytering Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer Utbildning via förbundet Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi ...

Forskning om padelskador på Sahlgrenska – deltagare efterfrågas!

Ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal gör en kartläggning av skadeförekomst, undersökning av funktionsförmåga hos friska och skadade samt utvärdering av prediktorer hos patienter som ådragit sig en muskuloskeletal skada under padelspel. Det har kliniskt noterats att förekomsten av akuta hälsenebristningar i samband med sporten padel har ökat det senaste året. Målet är att finna ...

Föreningar: Dags att nominera nya ledamöter till Svenska Padelförbundets styrelse

Svenska Padelförbundets valberedning har haft samtal med sittande styrelse och informerar nedan om vilka som avböjt eller ställer sig positiva till nominering för ny mandatperiod. Svenska Padelförbundets styrelse kommer inför 2022 behöva kompletteras med tre nya personer utöver de tre ledamöter som har ställt sig positiva till nominering för en ny mandatperiod. Valberedningen söker ambitiösa ...