Padelgymnasium

I samarbete med Svenska Padelförbundet ger följande skolor gymnasieelever möjligheten att kombinera studierna med Padel genom träning under skoltid.

Svenska Padelförbundet har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – padelgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-padelgymnasium.

Nedan hittar ni de orter och skolor som har Padel i sitt Gymnasieprogram samt var ni hittar ansökan till gymnasierna:

Nationella skolor (NIU)

Apelrydsskolan Båstad Info och ansökan>>
Bromma Gymnasium Stockholm
Celsiusskolan Uppsala Info och ansökan>>
Danderyds Gymnasium Danderyd Info och ansökan>>
Elof Lindälvs Gymnasium Kungsbacka
Filbornaskolan Helsingborg
Hulebäcksgymnasiet Härryda
Malmö Idrottsgymnasium Malmö Info och ansökan>>
Skellefteå Idrottsgymnasium Skellefteå Info och ansökan>>
Solna Gymnasium Solna
Widénska Gymnasiet Västerås Info och ansökan>>

Lokala skolor (LIU)

Celsiusskolan Uppsala
Tel: 018-727 28 00
Mail: celsiusskolan@uppsala.se

Thorén Business School Uppsala 
TSA ansvarig Tony Kjäll 0761338795
Tony.kjall@tbschool.se

Gymnasieskolan Knut Hahn
Blasius Königsgatan 27
372 35 Ronneby
Mikael Heitz
0457-618960
knuthahn@edu.ronneby.se

Praktiska gymnasiet Sundsvall
Skolan mitt i arbetslivet.
Linda Emanuelsson
Rektor
072-238 16 97

Lindeskolan. Lindesbergs gymnasium
https://www.lindeskolan.se

Idrottscollege ansvarig: Mickael Martinsson, 070-3109243, mickael.martinsson@lindesberg.se,
Instruktör på skolan: Leo Bäck, leo.back@lindesberg.se

Padelklubb LindePadel.
Klubbchef: Stefan Leskinen, stefan@lindesbergsgk.se
Ansvarig barn & ungdom: Johan Nordh, 070-3606559, johan@lindepadel.se