Nu startar Svenska Padelförbundets tränarutbildningar!

Svenska Padelförbundet har glädjen att meddela att nu startar förbundets tränarutbildningar. Utbildningarna genomförs i ett samarbete tillsammans med PDL Coach Academy och Wilson. Tränarutbildningarna kommer startas snarast under hösten och riktar sig till de föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet.

Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda tränarutbildningar till alla föreningsmedlemmar så att vi kan säkerställa att vi kan leva upp till vår vision – Padel för alla genom hela livet. Detta kräver utbildade tränare för alla kategorier av padelspelare, vilket vi nu kan erbjuda genom vårt samarbete med professionella aktörer som PDL Coach Academy och Wilson, säger Calle Åkesson, verksamhetschef för Svenska Padelförbundet.

Antalet padelspelare i Sverige ökar explosionsartat och efterfrågan på en certifierad tränarutbildning har blivit allt mer aktuell. Svenska Padelförbundet vill säkerställa att tränarna i de olika föreningarna håller en hög kvalitetsnivå och att de kan medverka till att padel blir tillgängligt för alla genom hela livet.

Svenska Padelförbundet kommer i år att erbjuda tvådagars utbildningar på grundnivå för senior- och juniortränare som därmed blir diplomerade tränare och kan utbilda nybörjare i padel. Dessa kurser är till för alla som vill hjälpa till med träningen på sin hemmaklubb. Från nästa år kommer Svenska Padelförbundet även erbjuda vidareutbildningar för de tränare som vill bli certifierade padeltränare, en certifiering som kräver hög kunskap och erfarenhet av padelträning.

Förbundet kommer rekrytera en Utbildningsansvarig som tillsammans med verksamhetschefen Calle Åkesson kommer att ansvara för Svenska Padelförbundets tränarutbildning. Förbundet kommer även tillsammans med PDL Coach Academy tillsätta ett team med instruktörer som kommer att genomföra utbildningarna. Utbildningar kommer att erbjudas runt om i Sverige för att täcka så stort geografiskt område som möjligt. Alla som är medlemmar i en förbundsansluten förening är välkomna att anmäla sig.

Samarbetspartners

Svenska Padelförbundet har ingått samarbete med PDL Coach Academy och Wilson, för att ta fram en tränarutbildning i flera steg med hög kvalitet och ett modernt utbildningsmaterial som är lättillgängligt för de medverkande. På så sätt säkerställs att Svenska Padelförbundet ska kunna erbjuda utbildningar över hela landet.