Vi skjuter på Q2-rankingen från 2019 i 1,5 mån pga Corona

Tanken är att rankingen för Q2 2019 faller ur systemet sista juni. Men pga Corona så har vi valt att skjuta på det i 1,5 månad till 15e augusti (istället för sista juni).

Q3 faller ur sista september och Q4 sista december.

Efter det (2021) så kommer vi ha en ranking helt i Rankedin som uppdateras måndagar o gäller ett år bakåt.

För att se hur mycket poäng som faller bort, se: Ranking points – Q2-Q3-Q4