Utbildning padeldomare

Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Inom det Svenska Padelförbundet finns det två nivåer av domare nationellt, dessa är Förbundsdomare och Klubb-/föreningsdomare. 

För att bli godkänd Förbundsdomare krävs ett aktivt deltagande och godkänt resultat på ett skriftligt teoretiskt samt ett praktiskt prov där man utvärderas som överdomare och matchdomare.

Planerade utbildningar
Förbundsdomareutbildning i Eskilstuna den 3-5 november 2023. Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/X9UgCA8Vx2 

Är du aktiv i en förening och vill ha en utbildning lokalt hos er? Kontakta Hawler eller Mats nedan för mer information.

Kontakta ansvarige för utbildningar i domarkommittén
Hawler Rabun 0733-175 391 | hawler@svenskpadel.se

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se