Utbildning padeldomare

Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Inom det Svenska Padelförbundet finns det två nivåer av domare nationellt, dessa är Förbundsdomare och Klubbdomare.  Förbundsdomarutbildningen är en fyra dagars utbildning som görs i samband med en SPT Challenger eller SPT Future. För att bli godkänd Förbundsdomare krävs ett aktivt deltagande och godkänt resultat på ett skriftligt teoretiskt samt ett praktiskt prov där man utvärderas som överdomare och matchdomare.

I dagsläget är inga domarutbildningar planerade, denna sida uppdateras omgående vid kommande utbildningar. 

Anmäl dig till intresselistan för att bli kontaktad inför kommande utbildningar här!

Kontakta ansvarige för utbildningar i domarkommittén
Hawler Rabun 0733-175 391 | hawler.rabun@hotmail.com

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se