Utbildning padeldomare

Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Kommande utbildning: Inbjudan PDF
Actionpadel Järfälla
Datum: 28-31 oktober (torsdag-söndag)
Innehåll: Teori och praktik samt slutprov
Kostnad: Ingen kursavgift, deltagaren står för egen kost och logi
Sista anmälningsdatum: 17 oktober 
Anmäl dig via mail till mats.harich@svenskpadel.se

Kursledare / Kontakt:
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se
Hawler Rabun 0733-175 391

Förteckning över utbildade Förbundsdomare i Svenska Padelförbundet.
Godkända domare efter utbildning genomförd i Helsingborg 29-30 augusti 2019
Mats Harich, Gävle
Anders Stenbeck, Halmstad
Desiree Ibernon, Halmstad
Calle Larsson, Helsingborg
Magnus Rundström, Ängelholm
Martin Glenvik, Göteborg
Martin Waktel, Göteborg
Godkända domare efter utbildning genomförd i Karlstad 29-30 oktober 2020
Hawler Rabun, Stockholm 
Edwin Condori, Örebro
Christer Söderberg, Sjömarken