Utbildade padeldomare

Förteckning över utbildade Förbundsdomare i Svenska Padelförbundet.

Utbildning genomförd i Helsingborg 29-30/8, 2019
Godkända deltagare:
Mats Harich, Gävle
Anders Stenbeck, Halmstad
Desiree Ibernon, Halmstad
Calle Larsson, Helsingborg
Magnus Rundström, Ängelholm
Martin Glenvik, Göteborg
Martin Waktel, Göteborg