Starta förening

Att starta en förening och bli medlem i Svenska Padelförbundet ger föreningen möjlighet att ta del av olika bidrag.

Bidrag som en förening kan få/ansöka:

  • LOK – stöd (Kommunalt)
  • Aktivitetsstöd (Kommunalt)
  • Anläggningstöd (Kommunalt)
  • Aktivitetstöd (Förbundet)

För att bli medlem i Svenska Padelförbundet måste ni först bli en ”Förening” och därefter bli medlem i Förbundet.

1. Här kommer en länk som beskriver hur man startar en förening: 
svenskidrott.se/bildaidrottsforening

2. Bli medlem i Förbundet: svenskpadel.se/foreningar/bli-medlem/