SPF och partnerskap

Svenska Padelförbundet behöver partners för att bedriva en proaktiv och utvecklande verksamhet som tillfredsställer det behov som vi har och de som vi är till för har. Än så länge så är vi inte medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF), detta innebär att vi inte får tillgång till några statliga medel. Så av både finansiella skäl och verksamhetsmässiga skäl är ett medlemskap i RF prioriterat i Padelförbundets arbete. Vi behöver partners framåt för att kunna utveckla vår verksamhet och det oavsett om vi blir medlemmar i RF eller inte 

Partnerskap 

Vi vill erbjuda ett partnerskap som gynnar både vår- och vår partners verksamhet så att vi båda känner nyttan av partnerskapet. Vi utgår från följande modell när vi inleder en dialog med en partner: 

Partnerskap 

Exponering och marknadsföring 

Viktiga delar i ett partnerskap är att vi kan ge tillbaka till partnern för att de ska känna nytta av partnerskapet. Ytterst handlar det om att hjälpa dem att öka deras affärer och lönsamhet. Detta gör vi genom att hjälpa till med t ex exponering och marknadsföring genom våra digitala kanaler som hemsida, FB och utskick till våra medlemsföreningar samt även i samband med våra tävlingar, SPT och SM. 

Avtal som hjälper föreningarna och hallägarna 

Vi vill också hjälpa våra föreningar och ni som är hallägare att utveckla er verksamhet genom partnerskap som ni kan ha nytta av. Kontakta oss gärna för mer information. 

Våra värderingar 

Vi tycker det är viktigt att samarbeta och kopplas ihop med verksamheter som vi själva kan stå för när det gäller våra värderingar och att våra partners har ett etiskt och moraliskt synsätt som passar in med dem vi har. 

Svenska Padelförbundet