Aktivitetsstöd

Nu när Padelförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet kan föreningar få tillgång till ekonomisk stöd. Padelförbundet har påbörjat ett arbete att ge föreningen möjlighet att Certifiera sig vilket ger möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd direkt från förbundet.

LOK – Stöd
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år i föreningarna.

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till RF.
http://www.svenskidrott.se/SvenskIdrott/Fragorochsvar/LOK-stod/VadarLOK-stod

Kommunala bidrag
Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.

Idrottslyftet
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/

Certifiering via Förbundet
Padelförbundet vill ligga i framkant inom padelutveckling i världen. Vi vill långsiktigt förändra tankesätet i föreningarna. Genom att ge föreningen möjlighet att Certifiera sig kan vi tillsammans skapa rätta förutsättningarna för en fantastisk utveckling.