Ungdoms EM

Här ansöker ni som förening om att i samarbete FIP/SPF arrangera Ungdoms EM 2022 10-15 oktober

Svenska Padelförbundet har av FIP (Internationella Padelförbundet) fått uppdraget att arrangera Ungdoms EM 2022. I samband med detta söker vi nu plats att arrangera mästerskapet på och en förening som som är villig att genomföra mästerskapet tillsammans med SPF och FIP.

Svenska Padelförbundet önskar ha föreningens ansökan senast måndag 18/7.

Ungdoms EM 2022 – tävlingen 

Tävlingen spelas dels som en lagtävling med 4 spelare per åldersklass (14, 16, 18), pojkar för sig och tjejer för sig. Lagtävlingen startas med gruppspel där man kvalificerar sig till slutspel. I varje lagmatch spelar 2 spelare per åldersklass.

Därtill spelas även en öppen tävling där även spelare som ej är med i lagtävlingen har möjlighet att delta. Dessa klasser uppskattas till cirka 32 par per klass (totalt 192 par).


Ansökan om att arrangera Ungdoms EM 2022:


Svenska Padelförbundet önskar ha föreningens ansökan senast måndag 18/7.

Kontaktpersoner Ungdoms EM:
Calle Åkesson 073-183 98 54
Jens Grafström 070-733 88 03
För mailkontakt tavling@svenskpadel.se