Sverige arrangerar Ungdoms-EM i Padel i oktober!

Sverige har efter dialog med FIP (International Padel Federation) fått ett erbjudande och tackat ja till att arrangera FIP:s Ungdoms-EM på hemmaplan i oktober.

Att stå som värd för ett Ungdoms-EM ser vi som en stor möjlighet och ger oss ett fantastiskt tillfälle att skapa ett högklassigt arrangemang som ger både spelare och landslagsorganisationen bra förutsättningar för ett lyckat mästerskap.

Det ger oss även en mycket bättre och mer rättvis uttagningsprocess för alla ungdomar som har ambitionen att komma med i Sveriges landslag – Padel Team Sweden. Mer detaljer kring uttagningsprocess och landslagsläger kommuniceras separat till föreningar och aktiva ungdomar.

I samband med detta och efter att ha utvärderat för och nackdelar med att det kommer att arrangeras två Ungdoms-EM (ett av FEPA och ett av FIP) har vi beslutat att inte delta på FEPA:s Ungdoms-EM i Bilbao, Spanien.

Förbundets högsta prioritering när det gäller val av mästerskap är att vi vill delta i den turneringen som sportsligt är den största utmaningen, d.v.s. vilka länder som kommer att delta så att mästerskapet får så hög status som möjligt.

När det gäller FIP-EM har vi fått information om att alla, eller de flesta, länderna kommer att delta. Detta gör att det blir en fantastisk och härlig utmaning för våra spelare att möta de bästa länderna på hemmaplan. Deltagandet i FEPA-EM i Bilbao kommer vara till största delen från lågt rankade nationer.

Svenska Padelförbundet är, som vi tidigare kommunicerat, medlem i både FIP och FEPA och vi anser att två Ungdoms-EM som arrangeras av två olika organisationer är en fråga som behöver hanteras på internationell nivå där Sverige långsiktigt kommer att arbeta för en mer hållbar lösning. Vi har fortsatt bra dialog med båda förbunden.

Bakom beslutet står Förbundsstyrelsen och den operativa verksamheten