Gällande utländska spelare i SM

Svenska padelförbundet har efter grundlig genomgång av sina stadgar och med stöd av RF kommit fram till att det inte finns några hinder för utländska spelare som är stadigvarande bosatta i Sverige att delta i SM. 

Tävlingskommitténs nya tolkning av tävlingsbestämmelserna är följande:

”Enligt Svenska Padelförbundets tävlingsbestämmelser får endast den som är medlem i till Förbundet ansluten förening, har gällande spelarlicens, är svensk medborgare eller har varit folkbokförd i 12 kalendermånader delta i SM- eller DM-tävling.

Den spelaren som är folkbokförd men inte är svensk medborgare ska ha varit medlem i en förening enl ovanstående i minst 12 månader och kan endast spela med någon som är svensk medborgare.

Spelare som inte är svensk medborgare men anser sig uppfylla ovan krav ska i samband med anmälan till den aktuella SM- eller DM-tävlingen styrka detta på lämpligt vis genom att sända ett e-mail till tavling@svenskpadel.se.”

– Det känns bra att vi nu kommit fram till denna lösning som innebär att spelare som bor och verkar här i Sverige också får möjlighet att spela de svenska mästerskapen i Padel, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet.