Månad: april 2020

Förlängning av rekommendationer angående COVID-19

Styrelsen i Svenska Padelförbundet har beslutat att förlänga tidigare rekommendationer angående smittspridningen av COVID-19. Detta innebär att alla tävlingar ska ställas in eller skjutas upp under ytterligare minst en månad till 21 juni. Detta med anledning av det tidigare förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer och nu trycker Folkhälsomyndigheten ytterligare på vikten av ...

Så här ser vi på vår verksamhet idag och framåt i denna oroliga tid. 

Till våra medlemsföreningar, padelspelare, partners, hallägare och andra aktörer inom Svensk Padel  Så här ser vi på vår verksamhet idag och framåt i denna oroliga tid  Vi vill informera om den situation som vi befinner oss i just nu. För några månader sen kunde väl ingen direkt se framför sig att världen skulle drabbas av en pandemi som ...

Padelförbundet vill utreda ett gemensamt racketförbund!

Padel växer lavinartat och vi inom Padelförbundet ser ljust på olika möjligheter till samarbeten med Tennisförbundet och de övriga racketförbunden samt Riksidrottsförbundet framöver.  Därför vill Padelförbundet nu tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga racketförbund se över möjligheter att utreda möjligheten att starta ett nytt gemensamt paraplyförbund för racketsporterna.  Svenska Padelförbundets ambition är att bli medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 2021. Ett medlemskap i RF skapar än bättre förutsättningar för att utveckla svensk padel med fokus på alla våra verksamhetsområden: barn- och ungdom, föreningarna, ...

Nya rekommendationer angående COVID-19

Svenska Padelförbundet vill uppmärksamma att Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer angående smittspridningen av COVID-19. (OBS! Folkhälsomyndigheten har meddelat att de idag den 2 april kommer att informera om förtydliganden vad gäller de råd som kom under gårdagen. RF meddelar ny info så fort förtydliganden kommer.) Från Riksidrottsförbundets hemsida: Alla tävlingar och matcher ska ställas in ...